Mandag, 17 Februar 2020

Mandag: Første dag kørte vi gennem en masse frugtbart morænelandskab med en masse sten sporadisk aflejret, morænelandskab som er landskab skabt under isen i sidste istid, Weichsel istiden, og gennem et par tunneldale ved Åbenrå, Haderslev, Kolding m.m. På Fyn kørte vi til Helgenæs, hvor vi tydeligt kunne se en ås samt kom til et landskab af hævet havbund dannet under stenalder havet. Hvordan mon man kan konstatere, at det engang var havbund?

Vi fik også rig lejlighed til at snakke om byer, da vi kørte gennem en masse bøhland. Hvad var det nu, der kvalificerede en by til at være en by?

Vi spiste mad ved de to broer, som knytter Danmark sammen og er super vigtige for handelen og udviklingen – ikke mindst i trekantområdet, som vi fik sat på plads.

 

I Mullerup Skov fik vi lejlighed til at arbejde med kort og GPS, da vi ledte efter en skjult skat.

 

Tirsdag: Vi besøger Stevns Klint og Fort. Her kan vi få snakket om emner som: Hvorfor har vi et fladt kort på en rund jord og hvordan kan vi faktisk finde rundt på denne runde jord og på en enkel måde oplyse præcist om vores position?

Vi betragter derefter klinten fra oven og går tur i området og finder en geocache, en skat, gemt helt ude på kanten, en skat som vi jagter med GPS ført an af en meget interesseret Stevie, som har analyseret GPS ’sens muligheder under køreturen. Det bliver dog Miquel, der har succes med at kravle ind under buskene og stolt fremdrage den lille ubetydelige skat. Vi skriver i log bogen og bytter ting og gemmer skatten til de næste.

Herfra går turen tilbage til en underjordisk bunker ved Stevns Fortet, som vi er så heldige lige at nå i rette tid til at kunne komme på en rundvisning på 1,5 time, en rundvisning i en bunker, som fra år 1953 til år 2000 dvs. under den kolde krig, fungerede som missilskjold til forsvar af det danske luftrum og indre danske farvande. Bunkeranlægget er simpelthen sprunget ud 20 meter nede i klinten og tjente som hjem og arbejdsplads for militæret, de første år uden udluftning og sanitet, forhold, som vi kunne se var helt usædvanlige.

Drengene var meget interesserede i det hele, ikke mindst Miquel, der var nemlig store maskiner. Men de andre to var også bare så gode, Abdul blev dog lidt utilpas af den dårlige luft.

Vi fik en masse fortalt af en ung historiker, som var god til vores drenge og var en god fortæller. Han fortalte specielt for vore elever, hvad den kolde krig var.

Velkommen til et anderledes skoletilbud i Den interne Skole, hvor et engageret lærerteam møder de unge gennem dialog til fremme for overenshed og udvikling.

Der undervises efter DmM - Den moderne Metode. En metode, hvor den enkelte elev sættes i fokus og trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny lærdom. Særligt for DmM er at eleven får skabt muligheden for at tage fat indlæringsmæssigt, der hvor eleven er mest engageret og motiveret. Under disse forudsætninger lærer eleven ikke blot Individuel undervisning med fokus på den enkeltes behov og niveauopgavens konkrete indhold, men rent faktisk at LÆRE: at sætte sig mål, at planlægge, at tage beslutninger, at forholde sig til krav.

Den interne skole udarbejder i samråd med eleven en individuel studieplan, hvor elevens faglige og sociale behov imødekommes.

Al undervisning er digitaliseret og tager udgangspunkt i skolens digitale bibliotek (SDB).

Undervisningstiden er dagligt planlagt fra 10.00 - 16.00.

 

Redskaberne til klargøring hen mod folkeskolens afgangseksamen tager bl.a. afsæt i de praktisk relaterede programflader med det rullende klasseværelse (camper) og det sejlende klasseværelse (skibene).

Ni elever kunne stolt fremvise deres eksamens-beviser til skoleafslutningen juni 2011. Et forrygende skoleår er gået forud, hvor eleverne ved ihærdig og målrettet indsats har kæmpet for erhvervelse af disse beviser.

Flere elever startede skoleåret på 5. klasse-niveau, da de fagligt havde rigtig mange huller grundet manglende skolegang gennem flere år. Ikke mindst det sociale aspekt har medført blokeringer for indlæring, hvilket har medført at flere af de unge har mistet modet og troen på at en afgangseksamen nogensinde skulle kunne lykkes for dem.

Gennem sejrsbekræftende og udfordrende programflader, samt stor støtte og vejledning fra lærerne omkring sig lykkes det den unge at genfinde troen på sig selv og derved turde tage mødet med udfordringerne. Ikke mindst den daglige struktur under faste og forudsigelige rammer skaber ro og tryghed til fremme for udvikling. Gennem glæde og humør møder eleven motiverede og engagerede lærere, der konstant giver opmuntring og vejledning gennem hverdagene.

 

Redskaberne til at ruste eleverne fagligt og socialt er de udfarende og sejrsbekræftende program-flader. Mødet med den maritime verden er for mange meget grænseoverskridende, men også utrolig fascinerende. Erhvervelse af dykkerbeviser får eleven til at lære nye sider af sig selv og andre, hvor samarbejde og gensidig respekt er en afgørende faktor. Suset i speedbåden og første gang op på vandskiene er en ubeskrivelig oplevelse. Oplevelser som giver eleven modet på livet og vilje til vejen frem.

HLR - trækker den tilskadekomne vejret?I uge 04 og 05 blev der afviklet 12-timers 1. hjælpskursus for alle elever og medarbejdere. Underviserne var medarbejdere fra Fanø Søfartsskole, som i deres hverdag arbejder ombord på skibe – et rigtigt godt supplement til vores hverdag, hvor flere eksempler blev draget fra livet til søs.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter blev gennemgået:

  • Stands ulykken
  • Livreddende førstehjælp efter ABC-proceduren
  • Tilkald 1-1-2
  • Almindelig førstehjælp

 

 

Ved livreddende førstehjælp skelnes mellem to afgørende bevidsthedstilstande, nemlig vågen eller bevidstløs. Formålet med den livreddende førstehjælp efter ABC-proceduren er at sikre den livsvigtige ilttransport,HLR - 30 tryk og 2 indblæsninger herunder at sikre:

 

  • A   Airway (luftveje)
  • B   Breathing (åndedræt)
  • C   Circulation (blodcirkulation)

 

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår