Tirsdag, 10 December 2019

26 mand bestod 1. hjælpskursus

Tirsdag, 01 Februar 2011 01:00

HLR - trækker den tilskadekomne vejret?I uge 04 og 05 blev der afviklet 12-timers 1. hjælpskursus for alle elever og medarbejdere. Underviserne var medarbejdere fra Fanø Søfartsskole, som i deres hverdag arbejder ombord på skibe – et rigtigt godt supplement til vores hverdag, hvor flere eksempler blev draget fra livet til søs.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter blev gennemgået:

  • Stands ulykken
  • Livreddende førstehjælp efter ABC-proceduren
  • Tilkald 1-1-2
  • Almindelig førstehjælp

 

 

Ved livreddende førstehjælp skelnes mellem to afgørende bevidsthedstilstande, nemlig vågen eller bevidstløs. Formålet med den livreddende førstehjælp efter ABC-proceduren er at sikre den livsvigtige ilttransport,HLR - 30 tryk og 2 indblæsninger herunder at sikre:

 

  • A   Airway (luftveje)
  • B   Breathing (åndedræt)
  • C   Circulation (blodcirkulation)

 


Kurset omfattede læren om sikring af frie luftveje, kontrol af åndedræt og hjerte-lunge-redning (HLR) , hvor ALLE skulle vise deres kundskaber gennem praktiske øvelser på dukker. Ligeledes forskellen på HLR ved voksne, 1-8 årige og spædbørn. Ved voksne udføres hjerte-lunge-redning med 30 tryk på brystkassen efterfulgt af 2 indblæsninger. Ved 1-8 årige startes med 5 indblæsninger for at se om der kommer liv ellers påbegyndes 30 tryk på brystkassen efterfulgt af 2 indblæsninger. For spædbørn gør sig det samme gældende, blot anvendes kun to fingre på brystkassen for ikke at beskadige barnet yderligere.

 

 

 

Yderligere blev førstehjælp ved tilskadekomst gennemgået og afprøvet. Med os selv som aktører på gulvet agerede vi trafikofre og skadeslidte, hvorved første hjælp skulle ydes i form af forflytninger, forbindinger og ikke mindst psykisk førstehjælp. Forholdsregler ved anden tilskadekomst som fx forgiftninger, forbrændinger, ætsninger og forfrysninger blev også gennemgået og drøftet.

For al førstehjælp gælder BEVAR ROEN.

Afslutningsvis fik vi indsigt i førstehjælp til sygdomme fx blodpropper i hjertet, hjerneblødning, epilepsi og sukkersyge.

Vi havde et par rigtig akive dage, hvor alle var aktørere og fik muligheden for at leve sig ind i en ulykkessituation og derved se sig selv, som livredder. Mærke følelsen af panik, angst, overblik, ro, kontrol!

                       

STORT tillykke til alle deltagere med deres nyerhvervede beviser.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår