Mandag, 17 Februar 2020

DmM - Den moderne Metode

Søgårdhus undervises vore elever efter DmM – Den modern Metode. En metode, hvor eleven sættes i fokus og trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny lærdom.dmm

Den moderne Metode er sammensat af:

50 % studier

25 % kurser

25 % oplevelser

Fordelen ved DmM er at –

 

  • DU IKKE behøver at løbe tør for spændende ting at kaste dig over
  • DU kan søge viden om alt mellem himmel og jord, som du særlig har brug for, særligt har lyst til, ønsker at gøre noget ved.
  • DU har muligheden for hele tiden at udvikle dig fagligt, kreativt og socialt.

SDB (skolens digitale bibliotek) indeholder et hav af opgaver fremstillet af lærerne på DmM skolerne.

Der er de mere kendte fag, som dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, biologi, geografi, samfundsfag, fysik, religion.

Men ved siden af er der skabt en række ”nye” fag, som gør det spændende og udfordrende for eleven at gå på opdagelse i.

Kurser afholdes af lærerne og forstanderen.

Kurserne tager udgangspunkt i alt mellem himmel og jord – det kan være lige fra ”Danskere af andre hudfarver”, ”Gode manerer” til ”Ryg ikke ad helvede til”.

Der lægges op til debat og stilllingtagen til alt, hvad der rører sig omkring os – både hvad der er højaktuelt og hvad der er gået forud.

Kurserne er med til binde hverdagen med alle dens forskellige mennesker og elementer sammen.

I kurserne bliver alle skolens parter mindet om at vi alle er her sammen af gode grunde.

 

Oplevelser er i DmM udviklet til at være et FAG.

Dette for at gøre dig klart at du under alle omstændigheder registrerer dine oplevelser, hvilket får betydning for din adfærd og fremtidige handlinger.

Derfor er det godt at bearbejde og tydeliggøre betydningen af oplevelserne, således at du får en bedre forståelse af dig selv og ikke mindst af menneskene omkring dig.

Dette er klart medvirkende til udvikling af mere hensigtsmæssig og tolerant adfærd.

 

SP‐tid er den tid, hvor du kan tjene Supplerende Point.

Dvs. point udover de point, du dagligt tjener i studier, kurser og oplevelser.

For at tjene Supplerende Point skal du foretage dig noget klart, tydeligt, defineret, afgrænset, planlagt – noget ekstraordinært og særligt.

Der er 8 områder, hvor du kan tjene Supplerende Point:

FORA betyder MØDESTED.

Der findes et mødested for de voksne ”Skolen om skolen” og et mødested for eleverne ”Os om os”.

FORA er en slags opslagstavle, hvor du kan indhente informationer om alt, hvad der rører sig på skolen eller er tilknyttet til skolen.

Der er ingen begrænsninger for, hvad der kan lægges ud på FORA fx skolens værdiggrundlag kan være beskrevet, nyhedsbreve, artikler/emne til debat, ugens madplan, billeder fra seneste rejse, dykning osv.

Planlægningen er en af de vigtigste elementer indenfor DmM.

Det er faktisk hele ideen af DmM som undervisningssystem, at eleverne selv skal planlægge deres indlæring og at alting ikke skal udgå fra læreren!

Læreren skal selvfølgelig lære eleverne at planlægge for de fleste har jo ikke prøvet dette før – ej heller at tage dette ansvar, da læreren jo altid har gjort dette hidtil! Men nu vendes bøtten og i et samarbejde lærer-elev imellem sættes denne proces i gang for til sidst at ende op med at du kan planlægge din tid, organisere, tage ansvar og få lært en masse ny viden.

Du vil finde ud af at det er DIN indre ild, som brænder og er styrende faktor hen mod lærdom.

 

”Plan” ‐ her planlægger du dinundervisning. Via årsplanen bestemmer du uge for uge, hvilke opgaver du vil arbejde med i studier for at nå dine mål.

Lærerne har valgt kurser og fællesoplevelser til din plan, men du skal selv vælge egenoplevelser og frioplevelser til din plan. Herved får du et godt overblik over din dag og får med tiden fornemmelsen af, hvad du kan nå – du lærer hvordan tid og organisering hænger sammen, hvilket du kan bruge i mange andre sammenhænge. Du vil opleve at det vil give dig en ro.

 

”Point” – er et udtryk for din indsats, men også et udtryk for om du har nået dit mål i planlægningen. Stemmer pointene overens med opsatte mål? Har du lært, hvad du forventede? Skal du skærpe dine mål?

DmM gør eleven ansvarlig for egen uddannelse

DmM skaber mulighed for differentieret undervisning

DmM lægger op til at eleven laver sin egen studieplan

DmM opfordrer til selvstudie på flere niveauer

DmM skaber mulighed for at eleven kan lave egne opgaver

DmM måles i point

DmM sikrer overblik

DmM sikrer målbarhed

DmM gør vore elever selvstændige

DmM ruster vore elever til samfundets udfordringer

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår