Mandag, 20 Januar 2020

”PLAN OG POINT”

Onsdag, 12 Februar 2014 10:44

”Plan” ‐ her planlægger du dinundervisning. Via årsplanen bestemmer du uge for uge, hvilke opgaver du vil arbejde med i studier for at nå dine mål.

Lærerne har valgt kurser og fællesoplevelser til din plan, men du skal selv vælge egenoplevelser og frioplevelser til din plan. Herved får du et godt overblik over din dag og får med tiden fornemmelsen af, hvad du kan nå – du lærer hvordan tid og organisering hænger sammen, hvilket du kan bruge i mange andre sammenhænge. Du vil opleve at det vil give dig en ro.

 

”Point” – er et udtryk for din indsats, men også et udtryk for om du har nået dit mål i planlægningen. Stemmer pointene overens med opsatte mål? Har du lært, hvad du forventede? Skal du skærpe dine mål?

Du LÆRER gennem planlægningen at sætte dig mål, at vurdere dig selv, at disponere din tid og energi, at drøfte resultater med læreren, at satse systematisk og bevidst på dine fremskridt, at vænne dig til hele tiden at komme op på et højere niveau.

 

Pointsystemet er et styreredskab, der gør det meget konkret for den enkelte elev at se, hvad der skal til og hvad der skal ydes for at målene nås og et tilfredsstillende resultat opnås.

Pointsystemet lærer eleven at det er ens egne kræfter i sagen, der er afgørende. Ligeledes at det er tilgængeligt at få det, som man vil have det – at eleven rent faktisk kan få kontrol over sit eget liv.

 

Togt med store bjørn

 

Pointsystemet er skabt som redskab til at holde fast i målet og til at holde fast i kvaliteten – set ud fra den enkelte elevs niveau.

 

Ugens point er 31 point, fordelt således (studier):

 

Morgensamlinger:  1 point hver dag       5 point

Studier:                 3 point (10‐13)      15 point

Kurser:                  2 point (14‐16)        8 point

Oplevelser:            3 point (20-22)         3 point

I alt:                                                  31 point

 

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår