Mandag, 17 Februar 2020

Dynekilen

”Dynekilen” er et jernskib under 24 m, der er godkendt som lastskib med plads til 12 passagerer og med besætningsfastsættelse på 2 mand. dynekilen1

 

”Dynekilen” er konstrueret, som følgende:

Agterbanje til 6 personer

6 mandsbanje i forskib med toiletter og bad.

2 besætningskamre i forskib

Åben kabys og spisearrangement til 16 personer

Stort maskinrum – yderst velegnet til motorlære (4 cyl. alpha diesel/ 2 hjælpemotorer)

Agterdæk og fordæk (med plads til dykkerprogramfladen)

Øverste dæk med plads til kran og gummibåd

Stort styrehus (med plads til navigationsundervisning)

 

Den lille kokkeprøve

Madplaner, indkøb, budget, køkkenhygiejne, madlavning, servering.

 

Medieværksted

Opsamling af alle situationer ombord på skibet og evig gøre det hele gennem fantastiske billeder og film - et håndværk for sig.

(power point præsentation, redigering af film og diasshow)

 

Svejsning, tømrer, snedker, el-lære

Kendskab til de forskellige måder at svejse på (elektrode-autogen-CO2).

Kendskab til at arbejde med træ og kendskab til værktøjerne, der bruges til dette arbejde.

Elementær kursus i omgang med el; hvad kan/må man lave i sikkerhedslære?


 

Vindsurfing

Vindsurfing med finmotorik og balance i højsædet og samtidig få den første forståelse af vindens påvirkning på et sejl.

 

Vandski - kneeboard - waveboard

Selvtillidsbekræftende og sejrsrelaterede vandaktiviteter, der er med til at give den enkelte sejre, der igen åbner for også her at udvikle social forståelse og sammenhold under mottoet, ”du bliver meget dygtigere ved at give din kunnen videre til andre”.

 


 


 

PADI instruktørerne på skolen finder undervisningsmetoderne i PADI virkelig velegnede til vore elever.

Et emne kommer til forståelse dels ved brug af hørelse, syn og berøring, dels ved selvstændig studie og stopprøver, hvilket derefter fører til den nødvendige del af de praktiske øvelser - først i beskyttet vand og derefter i åbent hav.

Eleven bliver hele tiden bekræftet i sin kunnen og en positiv sætning er: ”Du har nu lært”.

Samtidig med at vi bevæger os ind i den forunderlige undervandsverden, må vi erkende vore begrænsninger. Det er store udfordringer vi møder under havoverfladen, hvilke altid bliver behandlet med respekt og omtanke. Sejren, glæden, læreprocessen, respekten, ønsket om mere - er positive og grundlæggende elementer vi umiddelbart tager med ind i klassen!

 

MOB, mand-over-bord

 Dynekilen er udstyret med en MOB-båd, et sikkerhedsudstyr til at hente eventuelle overbordfaldne.

Vi har vores eget Mob-bådsbevis, der indeholder teori og praktisk træning i håndtering og styring af gummibåden i forskellige vejrforhold.

Eleven skal have kendskab til Motor 50 HK, binde knob, maritime udtryk, vigeregler, relevante nødsignaler/signal for bugsering, forklare brugen af alt udstyr + ekstra udstyr til mobbåden, lægge til kaj og stilleliggende skib og skal kunne samle en person op.

Navigation

Eleven skal forstå og lære at der ligesom på land også findes færdselsregler på havet. Eleven undervises i gradnet, søkort, kursberegning, strøm, afdrift, kompasset, misvisning, deviation, retninger, distance, fart og tid, stedbestemmelse, navigationsinstrumenter, Radar Plotting Diagram.

Formålet med sejlads er at få eleven til at skifte fra at være passiv passager til at være aktivt sejlende og tage del i livet ombord.

Disse mange sejre til søs kan så tages med i land, så aktiv deltagelse i landfaste begivenheder pludselig bliver en selvfølgelighed.

Gennemførelse af togt og programflader med ”Dynekilen” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter. Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

Vi ser disse socialiserende programflader og samvær, som vigtige elementer for de unge i træning til at kunne tage uddannelser, begå sig på fremtidige arbejdspladser og i øvrigt i andre sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.

Formålet med ”Dynekilen” er at gøre tilbuddet på Søgårdhus tidssvarende.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår