Torsdag, 20 Juni 2019

Medierne

MEDIER

Vi laver denne fane på vores website fordi vi synes, det er blevet en trend i medierne, at de børn og unge som har det sværest, de der gennem deres opvækst har haft de dårligste odds, bliver udstillet og mistænkeliggjort.

Det samme bliver de voksne, som viser disse børn og unge respekt og skaber rammerne for, at også de kan få sig en uddannelse og et værdigt voksenliv.

En udsendelsesrække fra DR1 om nogle udvalgte Tvind skoler er i støbeskeen.

Noget tyder på, at denne udsendelsesrække er skåret over samme læst udstilling og mistænkeliggørelse af lærere og elever på disse skoler.

Vi deltager ikke i udstilling af mennesker.

Det er ødelæggende for livskvaliteten hos den der bliver udstillet, såvel som for dem der peger fingre.

Vi repræsenterer det modsatte. Inklusion og sammenhold. Det vil vi gerne fortælle om.

Vores fokus er det arbejde vi laver og hvorfor vi gør det.

Det vil vi fortælle om og vi vil svare på spørgsmål, som ofte bliver stillet.

 

HVAD ER EN SMÅSKOLE

Det er ikke en skole for små børn. Det er en lille enhed.

Småskolerne blev startet med udgangspunkt i Tvinds Efterskoler i 1981, fordi flere og flere elever på efterskolerne havde brug for et anderledes program, for at udvikle sig og gennemføre deres skolegang.  Grundstrukturen var 1 lærer til 3 elever.  Småskolerne havde forskellig profiler: Ridecenter, Knallertskole, Sejlerskole mfl. 

 

SMÅSKOLEN SØGÅRDHUS

Disse grundtanker er videreført på Småskolen Søgårdhus som har en maritim profil.

Hvad skal der til, for at vores elever får et værdigt voksenliv? Hvad har de brug for?

De har brug for det samme, som alle mulige andre unge, en uddannelse.

Hvordan får de det?

Her kommer de pædagogiske redskaber ind i billedet. En del af vores pædagogiske redskaber er maritime redskaber: Sejlskib, Motorskib, Speedbåd, vandski, waweboard, kneeboard, surfbrædt, kajak, dykkerudstyr.

Det er stort, det er vildt, det er anderledes, at kunne beherske disse redskaber.  Så spændende, at de fleste gladeligt kaster sig ind i arbejdet med at lære det, der skal til, for at erhverve de nødvendige færdigheder og certifikater.

Elever som har høstet nederlag på nederlag i folkeskolen, oplever nu sejre. Sejre som giver blod på tanden og mod på at lære mere – også traditionelle skolefag.

Vi har andre pædagogiske redskaber: Motorcross, sport-og fitness udstyr, fysikværksted, autocamper, biler mm.

Det er formålet med vores pædagogiske redskaber, at give eleverne færdigheder, sejre, mod på at lære mere og uddanne sig til et værdigt voksenliv.

I 95 havde Skolesamvirket Tvind udviklet Den Moderne Metode. Et revolutionerende undervisningsprogram, som udrustede hver enkelte elev med sin egen PC og gjorde ham/hende til styrmand for sin egen læring.

På Småskolen Søgårdhus bruger vi DmM. Hele programfladen er tilgængelig via dette system.  Fra sin PC har eleven overblik over programmet, alle opgaver, sin personlige deltagelse og resultater.

Hele programfladen betyder alle døgnets vågne timer. Programfladen er opdelt i 50% studier, 25% kurser og 25% oplevelser. Det er alt sammen læring, at rede sin seng, være en god kammerat på fodboldbanen, gennemføre brandøvelsen, skrive dansk stil, osv. Det hele har en plads i DmM. Det udløser point og bevidstgør eleven om alt det, han/hun lærer.

Inklusion og sammenhold er et grundforhold på Småskolen Søgårdhus

Eleverne kan ikke blive smidt ud. Gang på gang når der opstår problemer med at følge programmet, vender vi tilbage til den aftale vi lavede ved indskrivningen. Det var det her vi aftalte. Her er de mål du sagde, du ville arbejde hen imod, hvad har ændret sig? Hvad dør vi? Sammen analyserer problemerne og finder på løsninger. Vi rydder forhindringer af vejen. Det sker, at vores veje må skilles, fordi eleven ikke længere vil det program, han/hun har meldt sig til; men for det meste kommer vi overens og går videre sammen i kampen for det værdige voksenliv.

Programmet er oftest vildt. Vi går til grænserne; men det er altid, den der er mest forsigtig, der sætter barren for, hvor vildt det bliver. Alle skal kunne være med.

Hån og mobning er bandlyst. Kammeratligt drilleri og konkurrence er til gengæld et godt pædagogisk redskab, som gør livet sjovere og mere mangfoldigt.

 

SPØRGSMÅL OG SVAR

HVAD ER TVIND OG HVAD KENDETEGNER EN TVINDSKOLE

Tvind er navnet på det sted i Ulfborg kommune, hvor vindmøllen Tvind-kraft står og producerer elektricitet på 40. år. Skolerne Det Nødvendige Seminarium, PTG Praktisk Teoretisk Grunduddannelse, mfl. har til huse på Tvind.

Tvind er også populærbetegnelse for andre ting, som har haft sit udspring i det skolemiljø som startede på Tvind i begyndelsen af 70-erne.

 

Hvad kendetegner en Tvind-skole?

Tvind-skole ER en populærbetegnelse. Der er ingen formelle kriterier for, hvornår en skole er en Tvind skole. De skoler, som betegner sig selv som Tvind skoler, kan lægge vægt på forskellige aspekter, som årsag til dette valg.

På Småskolen Søgårdhus er det vægten på programmet, der kvalificere os til at være en Tvind skole.

Programmet er omdrejningspunktet for skolens virke. Eleverne melder sig til programmet, når de starter. Det er programmet, som får eleverne til at uddanne og udvikle sig. Lærere og elever er sammen om at gennemføre programmet og gøre det, der skal til for at det lykkes for den enkelte.

Programmet veksler mellem dagligdag, rejser og højdepunkter. 5 årlige højdepunkter er fælles Tvind traditioner for de skoler, som ønsker at deltage. Det er Vinterkoncert, Sommerteaterstævne, OL, Efterårskoncert og Nytår på Hornsjø Højfjeldshotel. 

 

HVEM ELLER HVAD ER LÆRERGRUPPEN

Lærergruppen er en betegnelse for en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til at være del af et organiseret fællesskab.  

Lærergruppen er en måde at leve sit private liv på. Det er ikke nogen juridisk enhed, det er ikke nogen organisation, forening, fond, institution eller i den forstand noget som helst, der eksisterer en kategori for. Det er en unik formation af mennesker, der giver hinanden håndslag på, at de holder sammen i tykt og tyndt - for nogle på ubestemt tid, for andre i en aftalt periode på f.eks. 2 eller 5 år. 

Lærergruppen blev dannet i 1970 af en lille gruppe lærere i Danmark. Den har lige siden taget mange nye initiativer, mest på skole- og uddannelsesområdet, men også inden for energispørgsmål, udviklingshjælp til verdens fattigste og bæredygtig, økologisk madproduktion. 

I dag er der flere hundrede mennesker med i Lærergruppen over hele verden. 

 

 

HVAD VAR SKOLESAMVIRKET TVIND?

Skolesamvirket Tvind opløste sig selv i 1996.

Det var et pædagogisk samarbejde mellem en række Tvindskoler.

 

ANDRE SPØRGSMÅL

Du er velkommen til at skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du har spørgsmål vedr. Småskolen Søgårdhus og Tvind.

Jeg svarer indenfor en rimelig tidsfrist afhængig af spørgsmålenes karakter.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår