Fredag, 18 Oktober 2019

Oplevelser

Onsdag, 12 Februar 2014 10:42

Oplevelser er i DmM udviklet til at være et FAG.

Dette for at gøre dig klart at du under alle omstændigheder registrerer dine oplevelser, hvilket får betydning for din adfærd og fremtidige handlinger.

Derfor er det godt at bearbejde og tydeliggøre betydningen af oplevelserne, således at du får en bedre forståelse af dig selv og ikke mindst af menneskene omkring dig.

Dette er klart medvirkende til udvikling af mere hensigtsmæssig og tolerant adfærd.

 


Oplevelser er opdelt i:

 

Fællesoplevelser

En afslappende eftermiddagstur på vandskiNytårskoncert, OL, Sommerteater, Højtider, DmM-aktion, sejltogter, dykkeroplevelser, vandsport, rejser osv.

 

 

 

Egne oplevelser

Her lærer du at identificere oplevelser, udtrykke dig om dem og bruge processen til at inddrage dem konstruktivt i dit videre liv fx ”Det forandrede mit liv og jeg gjorde også mit til forandringen”, ”Overvind kedsommeligheden” osv.

Fri oplevelser

Sejltur med VikingHer skal du kunne redegøre for, hvad du har fået ud af oplevelsen, hvad du har lært, hvad det kan føre til og du skal øve dig i at vurdere, hvilken betydning oplevelsen har haft for dig og vil få for dig i fremtiden.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår