Søndag, 15 December 2019

DmM - Sammenfattet

Onsdag, 12 Februar 2014 10:45

DmM gør eleven ansvarlig for egen uddannelse

DmM skaber mulighed for differentieret undervisning

DmM lægger op til at eleven laver sin egen studieplan

DmM opfordrer til selvstudie på flere niveauer

DmM skaber mulighed for at eleven kan lave egne opgaver

DmM måles i point

DmM sikrer overblik

DmM sikrer målbarhed

DmM gør vore elever selvstændige

DmM ruster vore elever til samfundets udfordringer

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår