Tirsdag, 10 December 2019

Formål

Formålet med sejlads er at få eleven til at skifte fra at være passiv passager til at være aktivt sejlende og tage del i livet ombord.

Disse mange sejre til søs kan så tages med i land, så aktiv deltagelse i landfaste begivenheder pludselig bliver en selvfølgelighed.

Gennemførelse af togt og programflader med ”Dynekilen” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter. Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

Vi ser disse socialiserende programflader og samvær, som vigtige elementer for de unge i træning til at kunne tage uddannelser, begå sig på fremtidige arbejdspladser og i øvrigt i andre sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.

Formålet med ”Dynekilen” er at gøre tilbuddet på Søgårdhus tidssvarende.

Dynekilens bemandingsfastsættelse på to mand er medvirkende til at gøre skibet multifunktionelt, da vi lynhurtigt kan flytte landbasen til søs for at intensivere de sociale aspekter. Samtidig er skibet udstyret, således at det kan bruges hele året og konstant med faglig og social udvikling for øje.

Multifunktionen danner grundlag for at redskabet kan bruges både som dagskurser ved siden af de længevarende kurser. Dette åbner op for at elev, som voksen kan gøre brug af tilbuddet, som andre rammer for ”klasseværelset”.

En anden meget vigtig faktor er også at der åbnes der op for et helt nyt akutafsnit.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår