Mandag, 17 Februar 2020

  • 4
  • 1
  • 2
  • ophold1
  • 7
  • 3
  • ophold2
  • ophold3
  • 6
  • dyk6

Skoletilbud

De unge på småskolen går i skole i den Interne Skole, som er et dagtilbud i samme bygning som opholdsstedet.

Lærerne i skoledelen arbejder tæt sammen med personalet i bodelen og følger stedets pædagogiske målsætning.

Hver morgen og eftermiddag mødes skoledel og bodel og der overdrages oplysninger om, hvordan hhv. skoledagen og aftenen/natten er gået.

På denne måde er det et tæt samarbejde og de unge oplever en kontinuitet i gennem hele dagen.

 

Den systemiske samtale er omdrejningspunktet for den enkelte unge i arbejdet med at nå sine mål og delmål.

I praksis udmønter det sig eksempelvis i ugentlige skoleevalueringer, hvor unge og lærere gennemgår ugen der er gået og planlægger den næste. De mål, som vi aftaler, er enkle, overskuelige og strukturerede for den unge, så vi sikrer mulighed for succes.

Det er et vigtigt element i arbejdet med at fremme motivation og styrkelse af selvværd hos den enkelte unge og få de unge til at reflektere og selv komme med forslag til en positiv udvikling.

 

Hverdagen i skoledelen er struktureret, overskuelig og forudsigelig, hvilket giver eleverne ro og tryghed. Vores pædagogik er baseret på respekt, anerkendelse, rummelighed og dialog. Den enkelte unge skal opleve at blive set, hørt og forstået.

Lærerne er opmærksomme på de unges behov for omsorg og individuelle problemstillinger.

 

Udover Den Interne Skole samarbejder opholdsstedet med de lokale folkeskoler og specialskoler.

De unge går til eksamen som privatister på Feldsted Centralskole.

 

Der er indgået driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.

 

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår