Mandag, 17 Februar 2020

  • 4
  • 1
  • 2
  • ophold1
  • 7
  • 3
  • ophold2
  • ophold3
  • 6
  • dyk6

Varighed og udslusning

Varighed:

Vi har erfaringer med kortere intensive forløb, hvor foreksempel en begyndende ond spiral skal brydes og noget andet sættes i stedet, og længerevarende ophold der kan strække sig over flere år. Hver eneste unge har sit eget unikke forløb og behov.

 

Der bliver lagt en handleplan, som bliver taget op 2 gange om året, hvor den unge, forældre, opholdssted samt kommunen drøfter, hvordan det går med den unge, og der sættes fokus på, hvad den unge kan og vil arbejde med det næste halve år. På den måde sikres kontinuitet, at den unge bliver taget alvorligt, og den unge lærer at tage del i og ansvar for egen udvikling.

 

Hvis den unge ønsker det, og alle parter synes det er hensigtsmæssigt, kan den unge tilbydes efterværn udover det 18 år og eventuelt flytte i udslusning.

 

Botræning / Udslusning / Efterværn:

Når den unge vurderes klar og selv er indstillet på det, begyndes botræning hvor den unge trinvis selv skal tage ansvar for mere og mere af egen hverdag. Denne interne botræning er en stille start på enten intern eller ekstern udslusning.

Den unge er fortsat indskrevet på Søgårdhus og udslusningen støttes og udvides i henhold til den aftalte handleplan.

På denne måde får den unge stadig større selvstændighed og handlekompetence, samtidig med at den unge selv får tydeliggjort hvad den unge selv kan klare og hvad der fortsat skal støtte til.

 

Vi udskriver ikke den unge uden at der ligger et tilbud om uddannelse, arbejde eller anden aftale, hvor den unge sikres en tilværelse i trygge rammer. Tiden efter Søgårdhus vil ofte være meget problematisk, og derfor er det vigtigt at den unge har et godt og brugbart netværk, stadig mulighed for kontakt til opholdsstedet, samt bevilget den nødvendige støtte og personlig vejledning, som skønnes nødvendigt.

 

More in this category: Basisinfo »

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår