Mandag, 17 Februar 2020

Praktiske informationer

Lommepenge

Der bliver udbetalt lommepenge hver torsdag efter KL's gældende takster. Man kan efter aftale få pengene udbetalt via bank enten ugentligt eller samlet for en måned af gangen.

Takster for 2014:

Alder:
3-10 år pr. uge                                                                 kr       28
11-13 år pr. uge                                                               kr       60
14-15 år pr. uge                                                               kr     121
16 år og ældre pr. uge                                                     kr     243

Tøjpenge

Ved indflytning oprettes der en særskilt tøjkonto til det enkelte barn. Til denne indsættes der hver måned et beløb som er fastsat udfra KL's taksttabel.
Når der skal købes tøj, er det typisk primærpædagogen og den unge der aftaler dag og tidspunkt for byturen. Det mest almindelige er at der spares op et par måneder, så beløbet rækker til lidt større indkøb.
Når den unge er fyldt 16.år skal der også afholdes udgifter til person hygiejne artikler.

Takster 2014:

For børn på 0-10 år ydes pr. uge                                            kr 103
For børn på 11-13 år ydes pr. uge                                          kr 121
For børn på 14-15 år ydes pr. uge                                          kr 141
For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge                               kr 155

Mobil

På Søgårdhus må man godt have sin mobil.
Så længe man bruger sin mobil hensigtsmæssigt og ikke bruger den til at chikanere eller genere andre, kan man have den.

Computer

Når man flytter ind på Søgårdhus må man gerne have sin med. Vi har også et computer rum med 7 PC'ere.
Søgårdhus har et trådløst elev/beboer netværk som man kan kobles på. Netværket er lukket om natten.

Rygepolitik

1. Det er tilladt for børnene/ de unge at ryge på Søgårdhus matrikel.
2. Det er strengt forbudt for alle, at ryge indendørs.
4. Der må kun ryges ved et særligt rygebord og ikke rundt omkring i haven.
5. De ansatte på Søgårdhus ryger udenfor Søgårdhus matrikel

Kostpolitik

På Søgårdhus er vi optaget af, at vores unge tilbydes en sund og nærende kost.  Vi sikrer at menuen er varierende fra dag til dag, så vores unge får tilbudt forskellige madoplevelser.
Derudover står der altid frugt fremme så vores unge kan få et frugt i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Fødselsdag

.

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår