Mandag, 17 Februar 2020

Togt med større sejlskib

Vi har mulighed for at chartre danmarks største sejlende træsejlskib "Den Store Bjørn".

Dette store sejlskib giver mulighed for sejlads under varmere himmelstrøg, og de unge skifter fra at være passive passagere i livet, til at være aktive sejlende og tage del i livet ombord. De mange både små og store sejre til søs skal give de unge en indre tro på at de er noget værd, at de kan noget, og herigennem begynde at tage aktivt del og ansvar i deres egen personlige udvikling.

Den faste struktur med rammer, krav og ansvar der er ombord på et sejlskib er en god og udviklende kontrast til den ellers flydende hverdag mange unge i det moderne samfund er vokset op i.

Formålet med sejlads er at få eleven til at skifte fra at være passiv passager til at være aktivt sejlende og tage del i livet ombord. Disse mange sejre til søs kan så tages med i land, så aktiv deltagelse i landfaste begivenheder pludselig bliver en selvfølgelighed.

Gennemførelse af togt og programflader med ”Den Store Bjørn” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter. Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

MOB,mand-over-bord

 

”Den Store Bjørn” er udstyret med en MOB-båd, et sikkerhedsudstyr til at hente eventuelle overbord-faldne.

Vi har vores eget Mob-bådsbevis, der indeholder teori og praktisk træning i håndtering og styring af gummibåden i forskellige vejrforhold.

Eleven skal have kendskab til motor 20 HK, binde knob, maritime udtryk, vigeregler, relevante nødsignaler/signal for bugsering, forklare brugen af alt udstyr + ekstra udstyr til mobbåden, lægge til kaj og stille liggende skib og skal kunne samle en person op.

PADI instruktørerne på skolen finder undervisningsmetoderne i PADI virkelig velegnede til vore elever.

Et emne kommer til forståelse dels ved brug af hørelse, syn og berøring, dels ved selvstændig studie og stopprøver, hvilket derefter fører til den nødvendige del af de praktiske øvelser - først i beskyttet vand og derefter i åbent hav.

Eleven bliver hele tiden bekræftet i sin kunnen og en positiv sætning er: ”Du har nu lært”.

Samtidig med at vi bevæger os ind i den forunderlige undervandsverden, må vi erkende vore begrænsninger. Det er store udfordringer vi møder under havoverfladen, hvilke altid bliver behandlet med respekt og omtanke. Sejren, glæden, læreprocessen, respekten, ønsket om mere - er positive og grundlæggende elementer vi umiddelbart tager med ind i klassen!

Grundlaget for lærdom og udvikling er skabt.

"Den Store Bjørn” er et tidligere fyrskib bygget i 1902.

Ombygget til tremastet skonnert i 1980, hvilket gjorde den til Danmarks største sejlende træskib. ”Den Store Bjørn” har krydset Atlanten flere gange, deltaget i Tallships Race og sejlet de danske farvande tynde. 

Besætningen til at sejle ”Den Store Bjørn” world wide er en sætteskipper, en styrmand, to matroser og en motorpasser.

 

”Den Store Bjørn” er konstrueret, som følgende:

Forbanje til 8 personer

3 to-mandskamre

1 et-mandskammer

4 1-mandskamre agter (besætning)

To moderne toilet m. brus

Vaskeri

Watermaker

Maskinrum (3 cyl. alpha-diesel, 3 stk. hjælpemotorer, oliefyr)

Moderne navigationsudstyr

Sikkerhedsudstyr

MOB-båd (ribbåd – gummibåd med glasfiberbund)

10 sejl

 

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår