Afdeling Syd

Afd. SYD holder til i en 150 år gammel bygning, i naturskønne omgivelser, med plads til 18 unge. §66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Afdeling Nord

Afd. NORD ligger i rolige omgivelser omgivelser, med god mulighed for en selvstændig hverdag, men også fokus på det sociale og plads til 25 unge. §66 stk. 1 nr. 5 samt §107

Intern-/Dagskole

Søgårdhus har Intern-/dagskole med plads til 20 børn og unge. Der er fokus på alsidig læring, med den enkelte unges potentialer og kompetencer i centrum.

STU Tillbud

Stedets brede profil giver os mange muligheder til at sammensætte et spænnende STU forløb sammen med den unge

Maritim profil

Den maritime profil giver rig mulighed for at lære ad den praktiske vej, teori bliver omsat til praksis, eller praksis bliver omsat til teori.

En helt fantastisk verden åbner sig

Livet er alt for kort og alt for vigtigt til, at du ikke får det bedste ud af det - hver dag!
Især imens du er ung. For det er i ungdomsårene, at grunden til din fremtid bliver lagt.

På Søgårdhus vil du få masser af nye oplevelser, du vil komme i gang med skolefagene på en ny måde, du vil få nye kammerater, og du vil møde en gruppe voksne, som kan give dig det skub, der skal til, for at du bliver ledt ind på rette spor.

Så er du inde på et galt spor med kriminalitet, hashmisbrug, pjækkeri i skolen eller omgang med kammerater, der trækker i den gale retning, så overvej om Søgårdhus kunne være din mulighed for at komme på rette kurs.

Til den unge

Gode Rammer

Trygge omgivelser I et godt miljø hvor du kan finde nye interesser

Maritim Profil

Vi elsker vandet og bruger meget tid på søen (og under!)

Oplevelser

Oplevelser hvor du bryder grænser og får nye interesser

Aktiv Fritid

Prøv noget nyt, find ud af hvad du er dygtig til

Afgangseksamen

Undervisning med individuel plan og mål

Rejser

Ski, dykning, sejlture, vandski er ofte på planen på vores rejser

Søgårdhus er noget af det første vi laver sammen med dig en udviklings- og uddannelsesplan.

Søgårdhus program hjælper dig til at få øjnene op for de mange muligheder, du har på stedet. Her kan du starte på din fremtidige uddannelsesplan. Skal du være elev på skolen, laves din udviklings- og uddannelsesplan enten sammen med personalet på stedet eller i samarbejde med f.eks. UU i Kolding.

På skolen kan du deltage i skolens sociale aktiviteter i f.eks. sport, håndværk, gartneri, hjemkundskab og sejlads. Du har også mulighed for at være med på vores rejser.

Hvad skal du?

Din opgave er at stå op om morgenen, at gå i seng om aftenen til ordentlig tid – og følge dit program. Din opgave er også at komme til tiden og ikke nok med det: Du skal være aktiv i dit program. Det betyder også, at du ikke må drikke alkohol, mens du er på Søgårdhus eller på vej til og fra Søgårdhus. Det betyder også, at du ikke må ryge hash eller tage andre stoffer.

Hvad skal vi, som arbejder på Søgårdhus?

Vores opgave er, at lave et godt program med brug af alle de mange erfaringer, vi har som lærere, pædagoger og erfarne voksne. På Søgårdhus har du en kontaktlærer, som snakker med dig om din udvikling og din adfærd og sammen med dig lægger planer for, hvordan det hele bliver bedst. Din kontaktlærers opgave er at være talerør for dig, så du aldrig brænder inde med problemer uden at finde deres løsning.

Maritim Profil

Vi har siden starten i 1998 haft stor succes i vores socialpædagogiske arbejde gennem vores maritime profil. Vi har gjort os mange erfaringer og set mange unge blomstre igennem maritime aktiviteter.

Der bliver brudt mange grænser, selvtilliden og livsglæden kommer til at sprudle. Livsglæde og selvtillid er der grunden for alle former for læring, i skolen, i fritiden, i det sociale og den unges indre og ydre arena.

Den maritime profil giver rig mulighed for at lære ad den praktiske vej, teori bliver omsat til praksis, eller praksis bliver omsat til teori.

Om Søgårdhus

Målgruppe:
Småskolen har fortrinsvis børn/unge med psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige problemer, herunder omsorgssvigtede børn/unge. Småskolen modtager også tidligt skadede børn/unge med udadreagerende impulsadfærd og med kontaktforstyrrelser. Opholdsstedet har mange erfaringer i bearbejdning af stofproblematikker og integrationsproblematikker hos børn/unge fra etniske minoritets­familier. Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger.