• Slide 1

  STU på Søgårdhus

  Et spænende og aktivt STU-tilbud med maritim profil

SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE (STU)

Tilbud ved Søgårdhus

Hermed en oversigt over de tilbud, som Søgårdhus kan tilbyde den unge under et STU-forløb på Søgårdhus.

Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i den unges faglige, praktiske, personlige og sociale kompetencer. Indhold og målsætningerne for hver kategori er defineret, således den unge kan udvælge specifikke og relevante kategorier. Dette for at skabe et samlet overblik for den unge, således den unge får forståelse for, samt kan tage ejerskab over egen uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen er opdelt i faglige, praktiske, personlige og sociale kompetencer, hvorunder tilbuddene er kategoriseret.

maritim 500x800

Faglige kompetencer

 • FP9 i dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, udtræksfag (samfundsfag, historie, kristendoms-kundskab, engelsk, tysk, fysik/kemi, geografi/biologi, idræt)
 • 2.-4. klasse niveau og 5.-7. klasse niveau i dansk, matematik, engelsk, tysk, natur og teknologi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab, idræt)
 • IT (Word, Excel, Power Point, programmering)
 • Medier (billeder/video, photoshop, film)
 • Sport og Sundhed (individuelt træningsprogram, kost og ernæring, kroppens anatomi)
 • OWD (dykkercertifikat)
 • AOWD (udvidet dykkercertifikat)
 • Rescue Diver (redningsdykker)
 • Søsikkerhedskursus
 • MOB-bevis (mand-over-bord)
 • Speedbådscertifikat
 • Motorpasserbevis
 • Duelighedsbevis
 • Vandsport (vandski, kneeboard, waweboard, vindsurfing, padleboard, kajak)

maritim 500x800

stu faglige competencer2 soegaardhus 900x600

Praktiske kompetencer

 • Grundlæggende håndværksfærdigheder (hånd- og el-værktøj, haveredskaber og -maskiner, planlægning af praktiske projekter)
 • Kokkefag/madlavning (indkøb, madlavning, planlægning, anretning/servering, hygiejneregler)
 • Køkkenhaven (dyrkning af afgrøder, forarbejdning)
 • Værkstedsfag (motorlære, tømrer, smed)
 • Kørekort til kategori B
 • Kørekort til traktor
 • Truckcertifikat
 • Hygiejnecertifikat (bakterier/virus, rengøring)
 • 1. hjælpskursus (at kunne redde liv)
 • Praktikforløb i erhvervsvirksomheder (indsigt i erhvervslivet, herunder kravsætning, mødedisciplin, ansvarsfølelse, samarbejde)

maritim 500x800

stu faglige competencer2 soegaardhus 900x600

Personlige kompetencer

 • Økonomi og budgetlægning (bankkonto/netbank, NemID, kreditkort, mobilepay, nethandel, opsparing)
 • Husholdning, herunder rengøring, oprydning og orden, tøjvask
 • Personlig hygiejne
 • Sundhed (kost, søvn, læge, tandlæge, psykiatri, psykolog, medicin)
 • Fitness
 • Planlægning (tidspunkter, aftaler)
 • Transport (bus, tog, scooter, cykel)
 • Selvindsigt (forståelse for stærke/svage sider, konflikthåndtering, selvkontrol)
 • Stabilitet (vedholdenhed)
 • Sikkerhed (opmærksomhed på egne og andres sikkerhed i forskellige situationer)
 • Botræning i udslusningslejlighed (planlægning af tid, ansvarsfølelse, selvstændighed)

maritim 500x800

stu faglige competencer2 soegaardhus 900x600

Sociale kompetencer

 • Kommunikation (lytte/feedback, sprogbrug, nærvær/kontakt, kropssprog/mimik, humor, ironi/sarkasme, Facebook, sms, e-mail)
 • Fællesskab (aflæse sine medmennesker, gensidig respekt, samarbejde, ansvarsfølelse, pleje relationer i familie og netværk)
 • E-sport (spil)
 • Fritidsaktiviteter på Søgårdhus (motor og mekanik, motor cross, gokart, musik, kreativt værksted, film og medier)
 • Fritidsaktiviteter i lokalområdet
 • Sport i lokal klub
 • Kultur og samfund (skitur, hovedstadsjagt, dykkerture)
 • Sejltogter med Den Store Bjørn, Dynekilen og Viking (oplev livet til søs og godt sømandskab)

maritim 500x800