• Slide 1

  MARITIM PROFIL

  Der bliver brudt mange grænser, selvtilliden og livsglæden kommer til at sprudle.
 • Slide 1

  MARITIM PROFIL

  Der bliver brudt mange grænser, selvtilliden og livsglæden kommer til at sprudle
 • Slide 1

  Teori og Praksis

  Eleven lærer godt sømandsskab til videre brug gennem navigation i livet.

En helt fantastisk verden åbner sig

Vi har siden starten i 1998 haft stor succes i vores socialpædagogiske arbejde gennem vores maritime profil. Vi har gjort os mange erfaringer og set mange unge blomstre igennem maritime aktiviteter.

Der bliver brudt mange grænser, selvtilliden og livsglæden kommer til at sprudle. Livsglæde og selvtillid er grunden for alle former for læring, i skolen, i fritiden, i det sociale og den unges indre og ydre arena.
Den maritime profil giver rig mulighed for at lære ad den praktiske vej, teori bliver omsat til praksis eller praksis bliver omsat til teori.
I det sejlende klasseværelse åbnes der op for den maritime verden – for de fleste en uudforsket verden. Her skabes mulighed for at tage speedbådscertifikat og praktisk duelighedsbevis.

Yderligere kan man lære at stå på vandski, waveboard, kneeboard, ligeledes surfing og kajak.
Eleven lærer godt sømandsskab til videre brug gennem navigation i livet. Mødet med disse sejrsbekræftende udfordringer giver troen på egne kræfter.

Endnu en udfordrende programflade er dykkerverdenen. Eleven har mulighed for at tage dykkercertifikater under Padi systemet, hvor følgende beviser kan erhverves: OWD, AOWD, Rescue Diver, EFR og Dive Master.
En helt fantastisk verden åbner sig, hvor samarbejde og respekt sættes i højsæde. Her er man fuldstændig afhængig af sin buddy, hvilket skaber gensidig tillid til styrkelse af det personlige selvværd.

maritim 500x800

De Maritime fag

- Den lille kokkeprøve

Madplaner, indkøb, budget, køkkenhygiejne, madlavning, servering.

- Medieværksted

Opsamling af alle situationer ombord på skibet og evig gøre det hele gennem fantastiske billeder og film - et håndværk for sig. (power point præsentation, redigering af film og diasshow)

- Havbiologi

Undersøgelse af flora og fauna under havoverfladen, videnskabelig undersøgelse af udsøgte undervandsområder i Danmark fx Lille Bælt, Kerteminde og Inger Klit (Flensborg Fjord), kendskab til bestemte fiskearter for udsøgte områder.

- Geografi

Danmark set fra søsiden, kend dit vand.

- Astronomi

Forstå de gamle vikingers måde at navigere på.

- SDB

Fjernundervisning i studiefag via skolens digitale bibliotek (SDB), egenproduktion af opgaver.

- Svejsning, tømrer, snedker, el-lære

Kendskab til de forskellige måder at svejse på (elektrode-autogen-CO2). Kendskab til at arbejde med træ og kendskab til værktøjerne, der bruges til dette arbejde. Elementær kursus i omgang med el; hvad kan/må man lave i sikkerhedslære?

- Vindsurfing

Vindsurfing med finmotorik og balance i højsædet og samtidig få den første forståelse af vindens påvirkning på et sejl.

- Vandski - kneeboard - waveboard

Selvtillidsbekræftende og sejrsrelaterede vandaktiviteter, der er med til at give den enkelte sejre, der igen åbner for også her at udvikle social forståelse og sammenhold under mottoet, ”du bliver meget dygtigere ved at give din kunnen videre til andre”.

Til rors

Vores Skibe

Dynekilden

Gennemførelse af togt og programflader med ”Dynekilen” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter.
Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

- Læs Mere om Programmet på Dynkilden

Om Dynekilden

”Dynekilen” er et jernskib under 24 m, der er godkendt som lastskib med plads til 12 passagerer og med besætningsfastsættelse på 2 mand.
”Dynekilen” er konstrueret, som følgende:

 • Agterbanje til 6 personer
 • 6 mandsbanje i forskib med toiletter og bad.
 • 2 besætningskamre i forskib
 • Åben kabys og spisearrangement til 16 personer
 • Stort maskinrum – yderst velegnet til motorlære (4 cyl. alpha diesel/ 2 hjælpemotorer)
 • Agterdæk og fordæk (med plads til dykkerprogramfladen)
 • Øverste dæk med plads til kran og gummibåd
 • Stort styrehus (med plads til navigationsundervisning)

Formål

Formålet med sejlads er at få eleven til at skifte fra at være passiv passager til at være aktivt sejlende og tage del i livet ombord.

Disse mange sejre til søs kan så tages med i land, så aktiv deltagelse i landfaste begivenheder pludselig bliver en selvfølgelighed.

Gennemførelse af togt og programflader med ”Dynekilen” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter. Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

Vi ser disse socialiserende programflader og samvær, som vigtige elementer for de unge i træning til at kunne tage uddannelser, begå sig på fremtidige arbejdspladser og i øvrigt i andre sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.

Formålet med ”Dynekilen” er at gøre tilbuddet på Søgårdhus tidssvarende.

Dynekilens bemandingsfastsættelse på to mand er medvirkende til at gøre skibet multifunktionelt, da vi lynhurtigt kan flytte landbasen til søs for at intensivere de sociale aspekter. Samtidig er skibet udstyret, således at det kan bruges hele året og konstant med faglig og social udvikling for øje.


Multifunktionen danner grundlag for at redskabet kan bruges både som dagskurser ved siden af de længevarende kurser. Dette åbner op for at elev, som voksen kan gøre brug af tilbuddet, som andre rammer for ”klasseværelset”.

En anden meget vigtig faktor er også at der åbnes op for et helt nyt akutafsnit.

Sejlads med Dynekilen

MOB, mand-over-bord
Dynekilen er udstyret med en MOB-båd, et sikkerhedsudstyr til at hente eventuelle overbordfaldne.
Vi har vores eget Mob-bådsbevis, der indeholder teori og praktisk træning i håndtering og styring af gummibåden i forskellige vejrforhold.
Eleven skal have kendskab til Motor 50 HK, binde knob, maritime udtryk, vigeregler, relevante nødsignaler/signal for bugsering, forklare brugen af alt udstyr + ekstra udstyr til MOB-båden, lægge til kaj og stilleliggende skib og skal kunne samle en person op.

Navigation
Eleven skal forstå og lære at der ligesom på land også findes færdselsregler på havet. Eleven undervises i gradnet, søkort, kursberegning, strøm, afdrift, kompasset, misvisning, deviation, retninger, distance, fart og tid, stedbestemmelse, navigationsinstrumenter, Radar Plotting Diagram.
Navigationen giver adgang til at erhverve søsportens duelighedsbevis og senere yachtskipper.

Motorlære
med afsluttende motorpasserbevis.
Motorens opbygning - kølevandssystemet - forbrændingssystemet – fejlfinding.
Mulighed for at lære at styre et skib for sejl alene, at nå fra et punkt til et andet kun med vindens kraft kan der sagtens gå sport i og forståelse for vindens virkning på sejlet gør sejladsen hurtigere. Stilheden ombord, når vi kun sejler for sejl, er udviklende for sjælen for både voksne og unge.

 

Viking

Viking er en 47” Fænø motorsejler. Skibet er bygget på Fænø Yachtværft i 1982. En glasfiber sandwich konstruktion, der gør at skroget er meget solidt. Skibet er udstyret med 2 master, 2 forsejl, 2 stk. 4 cyl. Perkins hovedmotorer, alt moderne navigationsudstyr, røgmeldere i sektioner og fire eater i maskinrummet. Kabyssen er udstyret med gaskomfur, emhætte, køl og frys.

- Læs Mere om Programmet på Viking

Formål

Formålet med sejlads med Viking er primært, som det sejlende klasseværelse, hvor man inde i specialundervisningen har mulighed for undervisning langt væk fra det, for mange af vores unge, modbydelige klasseværelse.

Dog er vores undervisningssystem bygget op således at alt, hvad vi laver ombord peger hen imod skoledelen, da vi jo ligegyldigt, hvor vi er, har forbindelse til skolens digitale bibliotek.

Viking bruges meget til de første ture til søs, hvor man i mindre grupper kan få snust til det at se Danmark fra en noget anden side, og derigennem ikke mindst erkende sine egne styrker og mulige svagheder.

Det tætte samvær ombord på Viking gør at dagligdagens nødvendigheder automatisk bliver en rutine, der er udviklende for alles vel ombord, færdigheder der umiddelbart kan bruges i land (på skolen).

Viking er et smidigt skib, der inden for ganske få timer kan finde læ, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt for humøret ombord

Viking bruges også til navigationsundervisning til duelighedsbevis og yachtskipper, meget er nået, når det er elever, der er i stand til at udstikke kursen og få skibet sikkert frem både nat og dag.

Sejlads med Viking

Navigation
Eleven skal forstå og lære at der ligesom på land også findes færdselsregler på havet. Eleven undervises i gradnet, søkort, kursberegning, strøm, afdrift, kompasset, misvisning, deviation, retninger, distance, fart og tid, stedbestemmelse, navigationsinstrumenter, Radar Plotting Diagram.
Navigationen giver adgang til at erhverve søsportens duelighedsbevis og senere yachtskipper.

Motorlære
med afsluttende motorpasserbevis.
Motorens opbygning - kølevandssystemet - forbrændingssystemet – fejlfinding.
Mulighed for at lære at styre et skib for sejl alene, at nå fra et punkt til et andet kun med vindens kraft kan der sagtens gå sport i og forståelse for vindens virkning på sejlet gør sejladsen hurtigere. Stilheden ombord, når vi kun sejler for sejl, er udviklende for sjælen for både voksne og ung

Ribbåd

Valiant, en rib båd på 7,5 meter med alt sikkerhedsudstyr i top.

Et unikt redskab til at tage speedbådscertifikat, som er kravet til at føre båden.


- Læs Mere om vores Ribbåd

”Ribbåden” er udstyret, som følgende:

 • 2x200 HK Mercuri Veradomotor, der er droslet til 2x150 HK
 • Radar
 • 2 stk. GPS kortplotter
 • 2 stk. farveekkolod
 • 1 sidescanner
 • Navigations- og søgelys
 • Redningsudstyr

Formål

Formålet med undervisningen i Maritimfag er at styrke elevernes fortrolighed med livet til søs, at give eleverne glæde ved naturen og at sikre at eleverne kan færdes til søs på forsvarlig og sikker vis.

 

En udfordrende og livsbekræftende programflade, som styrker sjæl og krop og åbner op for viljen til flere sejre.
Gennemførelse af programflader med ”Ribbåden” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter.

Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

Vi ser disse socialiserende programflader og samvær, som vigtige elementer for de unge i træning til at kunne tage uddannelser, begå sig på fremtidige arbejdspladser og i øvrigt i andre sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.

 

Den Store Bjørn

Vi har mulighed for at chartre Danmarks største sejlende træsejlskib "Den Store Bjørn". Dette store sejlskib giver mulighed for sejlads under varmere himmelstrøg, og de unge skifter fra at være passive passagerer i livet, til at være aktive sejlende og tage del i livet ombord.

- Læs Mere om Store Bjørn

De mange både små og store sejre til søs skal give de unge en indre tro på at de er noget værd, at de kan noget, og herigennem begynde at tage aktivt del og ansvar i deres egen personlige udvikling.

Den faste struktur med rammer, krav og ansvar der er ombord på et sejlskib er en god og udviklende kontrast til den ellers flydende hverdag mange unge i det moderne samfund er vokset op i.

Fakta

"Den Store Bjørn” er et tidligere fyrskib bygget i 1902.
Ombygget til tremastet skonnert i 1980, hvilket gjorde den til Danmarks største sejlende træskib. ”Den Store Bjørn” har krydset Atlanten flere gange, deltaget i Tallships Race og sejlet de danske farvande tynde.

Besætningen til at sejle ”Den Store Bjørn” world wide er en sætteskipper, en styrmand, to matroser og en motorpasser.

”Den Store Bjørn” er konstrueret, som følgende:

 • Forbanje til 8 personer
 • 3 to-mandskamre
 • 1 et-mandskammer
 • 4 1-mandskamre agter (besætning)
 • To moderne toilet m. brus
 • Vaskeri
 • Watermaker
 • Maskinrum (3 cyl. alpha-diesel, 3 stk. hjælpemotorer, oliefyr)
 • Moderne navigationsudstyr
 • Sikkerhedsudstyr
 • MOB-båd (ribbåd – gummibåd med glasfiberbund)
 • 10 sejl


Formål

Formålet med sejlads er at få eleven til at skifte fra at være passiv passager til at være aktivt sejlende og tage del i livet ombord. Disse mange sejre til søs kan så tages med i land, så aktiv deltagelse i landfaste begivenheder pludselig bliver en selvfølgelighed.

Gennemførelse af togt og programflader med ”Den Store Bjørn” styrker den unge individuelt i form af oparbejdelse af faglig robusthed og troen på egne kræfter. Dette baner vejen for større social forståelse og indsigt for den enkelte, som helt naturligt skal bruges i det sociale samspil og den nødvendige afhængighed af hinanden ombord på et skib.

Vi ser disse socialiserende programflader og samvær, som vigtige elementer for de unge i træning til at kunne tage uddannelser, begå sig på fremtidige arbejdspladser og i øvrigt i andre sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.
Formålet med ”Den Store Bjørn” er især at give eleven den unikke mulighed for at snuse til værdierne fra den gamle stolte søfartsnations tid, hvor

man var meget tættere og meget mere afhængig af naturens luner.
Samtidig opdage at man ved fælles kraft stadig kan få denne store skude til at bevæge sig uden nutidens teknologiske midler. Ydermere bekræftes man i nødvendigheden i at gøre de daglige pligter, da det på et skib bliver meget tydeligt, såfremt de ikke laves. Ligeledes kommer man på gyngende grund, hvilket helt sikkert, dog ikke uden sværdslag, flytter tolerant adfærd.

Sejlads med Den Store Bjørn

MOB, mand-over-bord

”Den Store Bjørn” er udstyret med en MOB-båd, et sikkerhedsudstyr til at hente eventuelle overbord-faldne.
Vi har vores eget Mob-bådsbevis, der indeholder teori og praktisk træning i håndtering og styring af gummibåden i forskellige vejrforhold.
Eleven skal have kendskab til motor 20 HK, binde knob, maritime udtryk, vigeregler, relevante nødsignaler/signal for bugsering, forklare brugen af alt udstyr + ekstra udstyr til MOB-båden, lægge til kaj og stille liggende skib og skal kunne samle en person op

Navigation
Eleven skal forstå og lære at der ligesom på land også findes færdselsregler på havet. Eleven undervises i gradnet, søkort, kursberegning, strøm, afdrift, kompasset, misvisning, deviation, retninger, distance, fart og tid, stedbestemmelse, navigationsinstrumenter, Radar Plotting Diagram.
Navigationen giver adgang til at erhverve søsportens duelighedsbevis.

Motorlære med afsluttende motorpasserbevis.
Motorens opbygning - kølevandssystemet - forbrændingssystemet - fejlfinding

- Læs Mere om dykning

Vi dykker efter PADI systemet og der er pt. tilknyttet 3 PADI-instruktører til Søgårdhus

Skindiver:
Snorkel dykning med maske, finner og vest.

OWD:
Open Water Diver, grundkursus i dykning med komprimeret luft ned til 18 meter. Kurset er modul opbygget med teoretiske prøver og træning i beskyttet vand afsluttende med øvelser i åbent vand.

AOWD
Advanced Open Water Diver, udvidet dykkerkursus med navigationsdyk, dybdedyk til 30 meter, vragdyk, multilevel dyk.

EFR:
Emergency First Respons, dykkerrelateret førstehjælpskursus.

Rescue Diver:
Redningsdykker, hvor der arbejdes meget med aflæsning af symptomer til forebyggelse af ulykker og meget praktisk træning i redning.

Dive Master:
Første skridt ind i de professionelles rækker, hvor eleven er med som instruktørens højre hånd, træne øvelser med nye elever, og lære at være leder og guide på ture for uddannede dykkere.

Specialities:
Fx speciality i vragdyk, natdyk,